O fundacji

Nasza Misja:

Fundacja Centrum inspiruje zmianę świadomości w obszarze harmonijnego rozwoju miast i wsi poprzez ekologiczne działania badawcze, edukacyjne i kulturalne, zapewniające mieszkańcom poprawę jakości życia.

KRS 0000 384 110

Nasz zespół:

Magdalena E. Corvin-Spolitakiewicz – prezeska zarządu
Architektka, działaczka społeczna, autorka. Jej kariera obejmuje projektowanie wnętrz oraz nauczanie na temat zrównoważonego rozwoju w zakresie zabudowy przestrzennej oraz budownictwa. Wykształcenie, wraz z praktyką zawodową, zdobyła w Ameryce Północnej (Kanada, USA), z doświadczeniami obejmującymi szeroki wachlarz prac projektowych oraz nauczania akademickiego. Jako członek zarządów amerykańskich organizacji pozarządowych, zrzeszających architektów, urbanistów oraz innych przedstawicieli zaangażowanych w zrównoważony rozwój miast, aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu świadomości ekologicznej w okresie ostatnich 30 lat. Brała czynny udział w procesie transformacji lokalnych społeczności Kalifornii, Minnesoty oraz Wisconsin. Rodowita Sopocianka. Od kwietnia 2010 r. z powrotem w swoim rodzinnym mieście. Tu blisko współpracuje z zaprzyjaźnionymi środowiskami architektów i urbanistów oraz Towarzystwem Przyjaciół Sopotu.  

Barbara Paetzold – wiceprezeska zarządu

Wieloletni pedagog oraz ekspert nauk humanistycznych z dziedziny rozwoju potencjału ludzkiego, z praktyką zawodową w Niemczech.

Sopocianka, absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału  Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, wykładowca matematyki. Autorka prac poświęconych edukacji publicznej dot. inteligencji emocjonalnej, zdrowego stylu życia oraz zagadnień zrównoważonego wychowania młodzieży.

Działalność zawodową Barbara prowadzi w Niemczech, gdzie również aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności.

Siostry Barbara i Magdalena dzielą się doświadczeniami z pracy zawodowej oraz kontynuują rodzinną tradycję zaangażowania w międzynarodową komunikację ponadczasowych zasad edukacji.

Ojciec sióstr Bohdan Spolitakiewicz, jest autorem projektu międzynarodowego języka graficznego “PANAT – PAsygrafia NATuralna”. Matka Kazimiera Spolitakiewicz z domu Korwin – Małaczyńska, w czasie wieloletniej pracy zawodowej aktywnie uczestniczyła w budowaniu świadomości indywidualnej wartości osobistej oraz zasad naturalnie zrównoważonego stylu życia.

Od roku 2010 Barbara Paetzold częściej odwiedza rodzinny Sopot. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach projektu CoOperatywy, angażując się na forum publicznych dyskusji.

Oraz organizacje, z którymi współpracujemy, (patrz Linki)