Nasze projekty

CoOperatywa.com

http://cooperatywa.com

Działamy jako wspólnota wspierających się osób i małych przedsiębiorstw, zarówno tych które dopiero zaczynają, jak i tych, które urzeczywistniły osobiste marzenie kiereując sklep czy też pracownię usługowo-handlową. Propagujemy i wzmacniamy wiedzę o produktach bądź usługach, które przedstawiają wysoką jakość, a ich twórcy z prawdziwym zamiłowaniem i entuzjazmem udzielają informacji na tematy związane z ich pracą. Każdy członek naszego zrzeszenia jest tym, kto robi to co kocha, a zatem reprezentuje pasję Swego Serca.

W CoOperatywa.com przedstawimy konkretne produkty lub usługi członków naszej wspólnoty. Proponujemy, aby dany członek wspólnoty przygotował proste ulotki informacyjne na temat jego oferty handlowej, czy usługowej. Lokalne targi i kiermasze, m.in. w Dworku Sierakowskich, są idealną okazją do zainteresowania klientów swoim produktem bądź usługą. Klienci odwiedzający takie miejsca często poszukują rzeczy innych – nowych, zdrowych, nietypowych, czy oryginalnych. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się z ofertą będą korzystać stale z produktów oraz usług zaproszonego wystawcy, członka wspólnoty CoOperatywa.com.

Bezpośredni i osobisty kontakt z zainteresowanymi osobami, stwarza możliwość bliższego zaprezentowania członków naszej wspólnoty, a także przedstawienia idei CoOperatywy.com opowiedzenia o jej szczególnych wartościach.

Spotkania CoOperatywa.com prowadzone są w formie partycypacyjnej, z czynnym udziałem poszczególnych członków w CoOperatywa.com. Taka forma zapewnia uczestnikom bezpośrednią wymianę spostrzeżeń oraz daje możliwość wyboru zagadnień, które mogą stać się tematem następnych prezentacji.

Celem CoOpreatywy.com jest:

1) Integracja społeczności CoOperatywy.com – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw – oferującej produkty i usługi w Trójmieście. Zadaniem naszym jest zapoznawanie konsumentów z wachlarzem istniejących usług oraz produktami i rozszerzanie oferty o drobne usługi wykonywane przez indywidualnych mieszkańców. Społeczność CoOperatywa.com zapewnia uczestnikom:

  •    bezpośredni kontakt osobisty oraz zróżnicowany wachlarz możliwość prezentacji członkowskich usług, czy produktów
  •    edukację i praktykę zasad sprawiedliwości społecznej w przedsiębiorczości (zasad SCR) w celu zapewnienia stałej oraz rozszerzenia istniejącej bazy klientów
  •    wiedzę na temat obecnie ukierunkowujących się tendencji konsumenckich.

Społeczności CoOperatywy.com popularyzuje należące do niej przedsiębiorstwa oraz rozpowszechnia informacje o specjalistycznych usługach, w większości wykonywanych ręcznie, których charakterystyką jest wysoka jakość.

2) Edukacja

  •    co to znaczy być świadomym konsumentem w globalnym społeczeństwie
  •    co oznacza praktyka zasad SCR (Social Corporate Responsibility – Praktykowanie Zasad Sprawiedliwości Społecznej w Przedsiębiorczości) przedstawiana na przykładach sprawdzonych wzorów z różnych środowisk oraz prezentacja doświadczeń członków CoOperatywy.com

3) Prezentacja nowości czy to w dziedzinie nauk ścisłych, czy innych projektów, które odpowiadają na istniejące oraz zarysowujące się potrzeby społeczne.

Na spotkaniach CoOperatywa.com odbywają się pokazy filmów i materiałów powszechnie niedostępnych. Proponujemy dyskusje związane z bieżącymi tematami poruszanymi na światowym forum TED Ideas Worth Spreading (Ted Idee Warte Rozpowszechnienia) http://www.Ted.com

Warunkiem przynależności do CoOperatywy.com jest uznanie wartości i gotowości do wykonywania działań przedsiębiorczych w duchu i według zasad SCR (Social Corporate Responsibility – Praktykowanie Zasad Sprawiedliwości Społecznej w Przedsiębiorczości) oraz chęć partycypacji w kosztach przedsięwzięcia CoOperatywa.com

Zapraszamy do kontaktu: info@fundacjacentrum.org lub +48 788 700 234

 

Zieleniec Wysepka – warsztaty z udziałem mieszkańców

Beneficjentem projektu jest  społeczności dzielnicy Wrzeszcz Górny. Projekt ma charakter edukacyjny, którego celem jest zespolenie istniejących wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie  otaczającej  otwartej przestrzeni, aby mogła być wykożystana dla celów edukacyjno-rekreacyjnych. Projekt wykonywany jest przy udziale Gdańskiego Zakładu Dróg i Zieleni.

Kontakt: Lidia Makowska, lm@wrzeszcz.info.pl

 

PRZEDSIĘBIORCZY WRZESZCZ

to nowa inicjatywa Fundacji Centrum i Inicjatywy wrzeszcz.info.pl.

Naszym celem jest wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości we Wrzeszczu poprzez sieć współpracy środowisk: naukowych, biznesowych i społecznych. Dążymy do zmiany obecnej strategii gospodarczej, preferującej globalne sieci i międzynarodowe koncerny, kosztem lokalnej przedsiębiorczości.  Zależy nam, by lokalne podmioty sfery B+R, nauki, innowacji (głównie skupione wokół Politechniki Gdańskiej) oraz wrzeszczańscy przedsiębiorcy wspólnie wypracowali i wdrożyli nowe mechanizmy gospodarcze na rzecz lokalnej akumulacji kapitału i zrównoważonego rozwoju Wrzeszcza.

W czerwcu 2012 r. uruchomimy na portalu wrzeszcz.info.pl bazę przedsiębiorców, a we wrześniu  nowoczesną platformę transakcyjną w systemie lokalnej waluty, zachęcającej do korzystania z usług i zakupów we Wrzeszczu.

Przedsiębiorcy w Gdańsku, w tym z Wrzeszcza dostarczają ponad połowę dochodu do budżetu miasta, który w 2012 r. ma wynieść 2,648,6 mld zł. Udziały w podatkach PIT i CIT zaplanowano w 2012 r. w kwocie 691,4 mln zł.

Także prywatna własność lokali dostarcza do budżetu aż 328,5 mln zł (planowane wpływy do budżetu z podatków i opłat lokalnych). Jednak także i w obszarze inwestycji mieszkaniowych dominuje polityka preferująca dużych developerów, pozostawiając właścicieli kamienic i lokali usługowych oraz wspólnoty mieszkaniowe bez żadnego systemowego wsparcia gminy.

Projekt Przedsiębiorczy Wrzeszcz ma na celu nowoczesne doradztwo dla wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie remontów historycznych kamienic, efektywności energetycznej budynków, ekologicznej termoizolacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze OZE (odnawialne źródła energii).

Kontakt: Lidia Makowska, lm@wrzeszcz.info.pl

Więcej informacji o projekcie na stronie: Wrzeszcz.info.pl